Trädgård

Bensindrivna trädgårdsredskap: vikten av rätt bränsle

För optimal drift och lång livslängd på dina trädgårdsredskap är det viktigt att du använder rätt bränsle (proportioner). Om du inte gör detta kommer du att skada motorn eller till och med förstöra den helt. I den här bloggen kan du läsa alla bränsle do’s & don’ts för bensinverktygen från Gardentec.

Gardentecs 2-taktsmotorer använder blandad smörjning. Blandningssmörjning är en blandning av bensin och 2-taktsolja. Gardentec 4-taktsmotorer är utrustade med en separat oljereservoar för 4-taktsolja. Både med en 2-taktare och en 4-taktare är det mycket viktigt att du använder rätt bränsle.

Ingen olja = drama!
Att smörja en motor är mycket viktigt. Oljan ser till att motordelarna fortsätter att gå smidigt. Underlåtenhet att göra det kommer i nästan alla fall att leda till allvarliga motorskador på motorns rörliga delar, såsom kolvarna. Kontrollera därför alltid oljenivån innan du startar motorn, för att förhindra motorskador.

Använder fel olja
Namnet säger allt: 2-taktsolja & 4-taktsolja. Använd 2-taktsoljan för en 2-taktsmotor och vice versa. 4-taktsolja brinner mindre snabbt i motsats till 2-taktsolja. Om du använder 4-taktsolja i en 2-taktsmotor kommer det att leda till allvarliga avlagringar på motorn.

2-taktsolja smörjer inte tillräckligt för att hålla en 4-taktsmotor igång smidigt. Användningen av 2-taktsolja i en 4-taktsmotor innebär därför mycket rökbildning, slitage på motordelarna och i slutändan kärvar motorn.

Har du använt fel olja av misstag? Kan hända! Så snart du får reda på det, ta omedelbart bort oljan från tanken och fyll på rätt olja i tanken. Använd sedan maskinen ett tag för att få rätt olja att smörja motorn.

För mycket eller för lite olja
Allt som står för ‘för’ är aldrig bra, bara nöjd ;). Det är viktigt att du håller rätt blandningsförhållanden när du gör blandningssmörjning. För lite olja har så småningom samma effekt som ingen olja alls: skador på de rörliga delarna på grund av för lite smörjning. För mycket olja (blandningssmörjning för rik) leder till kraftig rökbildning, minskad effekt och eventuellt ett trasigt tändstift.

Felaktig användning av bränsle leder därför till sämre prestanda hos maskinen och kan i värsta fall leda till irreparabel motorskada. Detta syns tydligt på motordelarna och täcks inte av garantin. Så var uppmärksam på detta!

Vilken bensin ska jag använda?
Olika typer av bensin finns tillgängliga. Vilka kan och får inte användas i en Gardentec-maskin? Du kan välja mellan Euro 95, Euro 98, Euro 95 E10 och alkylatbensin.

Använd: Euro 98 & alkylatbensin
Gardentecs trädgårdsredskap har testats omfattande med blyfri Euro 98. Vi rekommenderar därför att du använder detta bränsle.

Alkylatbensin, som Aspen, kan även användas i Gardentec-maskiner. Aspen 4 kan användas oblandad i 4-taktsmotorer. Med Aspen 4 kan du även göra blandningssmörjning för en 2-taktsmotor. Håll rätt blandningssmörjförhållande, som anges i manualen.

Använd helst inte: E10, bruksfärdig blandad smörjning
Vi rekommenderar inte användning av E10. Detta bränsle är ganska aggressivt och kan orsaka skador på motorkomponenter. Läs vår blogg “Är E10 lämplig för trädgårdsredskap” för mer information om E10.

Färdigblandad smörjning är ofta för mager. Aspen 2 har ett förhållande på 2 % (=1:50). Om du ändå vill använda denna måste du tillsätta extra 2-taktsolja. För ett blandningsförhållande på 1:25 betyder det 12,5 ml 2-taktsolja till 1 liter Aspen 2.

2-taktsmotor: blanda smörjning och utväxlingar
2-taktsmotorer har ingen separat oljereservoar. Motorn måste dock smörjas annars fastnar det hela. Det är därför man blandar bensinen med olja. Denna blandning av olja och bensin kallas blandsmörjning. Använd alltid bensin (Euro 98 eller alkylat) och en 2-taktsolja av hög kvalitet.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *